Sơn Đông Xingzhicheng Uống Nước Nghĩ Nguồn

6 7

Trên Dec.7,2018, Sơn Đông Xingzhicheng khởi xướng đóng góp cho giáo dục nền tảng phát triển của Sơn Đông đại học trẻ về khoa học chính trị và công nghệ, Nhằm thúc đẩy Giáo dục Thanh niên, đào tạo thanh niên talents.Secretary Lu và Chủ tịch Shao Xingzhi cả nói: Thanh niên là mạnh hơn Trung Quốc , phát triển giáo dục thanh niên, Cung cấp những tài năng trẻ có giá trị hơn cho xã hội là nhiệm vụ và trách nhiệm của các trường đại học và các doanh nghiệp thông thường, Chủ tịch Shao Xingzhi là biết ơn trường cũ của ông, Thanh toán tiền xã hội, góp phần phát triển Giáo dục Thanh niên ở Trung Quốc.

 


post time: Dec-10-2018
WhatsApp Online Chat!